Брза пошта

Брза Пошта – Express mail service

Брза пошта је врста поштанске услуге која корисницима поштанских услуга омогућава најбржи и најсигурнији пренос поштанских пошиљака на одређеним релацијама, у оквиру прописаних рокова преноса.

Пошиљке Брзе поште су регистроване пошиљке које се примају уз попуњен пријемни образац (Адресница) и могу се примити као пошиљке са или без означене вриједности, као откупне пошиљке и пошиљке са повратницом.

brzaposta PoruciPostaraМаксималне димензије пошиљка Брзе поште су:
збир дужине и обима пошиљке на најширем мјесту до 300 cm, с тим да највећа димензија може бити до 200 cm;

Пошиљка Брзе поште може бити масе до 50 kg, односно до 30 kg, за пријем на шалтерима пошта.

Маса пошиљке може бити већа од 50 kg, и то само у случају када је садржај пошиљке недјељив и такве пошиљ ке, као и пошиљке које прелазе утвђене лимите по димензијама могу се примати уколико постоје техничке могућности за пријем истих.

За кабасте пошиљке и све пошиљке чији габарити прелазе у збиру дужине, ширине и висине 140 cm, а које гласе за подручје Федерације БиХ, обрачун поштарине врши се на основу запреминске масе пошиљке ако је већа од њене стварне масе.

Запреминска маса израчунава се по стандардној IATA формули: Дужина x Ширина x Висина (у cm)/5000= Запреминска маса (у kg).

Пошиљка Брзе поште може садржавати писана саопштења, документа, робу и друге предмете, осим оних за које важе законске забране.

Одговорност за слање забрањених предмета сноси пошиљалац.

Услуга Брзе поште у зависности од рока уручења пошиљака може бити:

а) Услуга “Уручење сутра”
Са роком уручења пошиљака до 12 часова наредног радног дана, ако су пошиљке
примљене до одређеног времена претходног дана;

Списак пошта и мјеста у којима се врши пријем и уручење пошиљака Брзе поште за
услугу “Уручење сутра” можете преузети овдје.

б) Услуга “Уручење данас”
Са роком уручења пошиљака до 20,00 часова истог дана, ако су пошиљке примљене
до одређеног времена;

Списак пошта и мјеста у којима се врши пријем и уручење пошиљака Брзе поште за
услугу “Уручење данас” можете преузети овдје.

ц) Услуга “Уручење одмах”
Са роком уручења пошиљака до 3 сата на подручју града од момента пријема;

Списак пошта и мјеста у којима се врши пријем и уручење пошиљака Брзе поште за
услугу “Уручење одмах” можете преузети овдје.

д) Услуга “Подручје Федерација БиХ”
Са роком уручења пошиљака од 24 до 48 часова, ако су пошиљке примљене до
одређеног времена предходни дан.

Списак пошта и мјеста и рокови преноса у ФБиХ за која се врши пријем пошиљака можете преузети овдје.
Пријем пошиљака за подручје ФБиХ врши се без посебних услуга
(вриједност, откупнина и повратница).

е) Позивница
Услуга пријема више од 5 пошиљака (позивница, честитки, наградних купона и сл.)
масе до 50 gr,
Са роком уручења до 10 часова наредног радног дана у оквиру једног или више
доставних подручја пошта у зони истог града.

Брза пошта – збирна пошиљка

Цјеновник Брза пошта – међународни поштански саобраћај (Србија, Хрватска, Словенија,
Црна Гора)

Цјеновник Брза пошта – међународни поштански саобраћај (остале земље)

Цјеновник Брза Пошта – унутрашњи поштански саобраћај

Паковање пошиљака Брза Пошта

У рокове преноса не рачунају се нерадни дани поште или застоји у преносу изазвани непредвиђеним околностима на које пошта није могла утицати.

ПОЗИВОМ НА БРОЈ 1371 МОЖЕТЕ НАРУЧИТИ ПРИЈЕМ ПОШИЉАКА НА ВАШОЈ АДРЕСИ

За сва додатна питања можете нас контактирати путем:

контакт телефона: 051/241-598, 1371
email: prodaja@postesrpske.com

Овдје преузмите цјеновник за услуге Брзе поште