Konstruisana sa jos boljim karakteristikama od Metal Fish Universal (dubina,brzina i bacacke mogucnosti). Odčična za brže povlačenje i za brz vodeni tok.